FILTRS

Minerālaizpildītājs asfaltbetonam

Granulometriskais sastāvs
 

Daļiņu daudzums masas %
Sieta izmērs < 2.0 mm 100
Sieta izmērs < 0.125 mm 88 - 98
Sieta izmērs < 0.063 mm 78 - 88
ūdens saturs ≤ 0.2 %
šķīdība ūdenī ≤ 3.0 % ( kategorija WS10 )
daļiņu blīvums 2.7 - 2.9 Mg/m3
smalkās frakcijas kvalitāte,
metilēnzilā vērtība
≤ 10 g/kg ( kategorija MBF10 )
ūdens uzsūce 1.9 – 2.6 %
stinguma īpašības
(poru kategorija pēc Rigdena)
28 – 32 %
karbonātu saturs ≥ 90 % (kategorija CC90)

Izmanto bituminētiem maisījumiem, kā arī ceļu, lidlauku un citu satiksmes platību virsmu apstrādei.

Produkts izgatavots ražotnē Saulkalne.

 Atbilst:  EN 13043  “Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem” skat. PDF

PDF