FILTRS

Barības sastāvdaļa kaļķakmens

Ražotnē  SAULKALNE ražojam un realizējam pircējiem Barības kaļķakmeni dažādās frakcijās.

Barības kaļķakmeni izmanto kā sastāvdaļu dzīvnieku un putnu barībā kombinētās lopbarības ražošanai.

Frakcijas: 0 - 0.4 mm, 0 - 1,2 mm, 0.4 - 1.2 mm, 0 - 4.0 mm, 1.0 – 4.0 mm

Fasējam lielmaisos, papīra maisos pa 25 kg (fr. 0 - 0.4 mm) un papīra maisos 40 kg maisos.

Iespējama piegāde.

Nefasētam barības kaļķakmenim piegāde iespējama ar autocisternām.  Iekrautu lielmaisos vai fasētu produkciju piegādājam ar platformas tipa kravas automašīnām.

Tehniskie parametri:

Mitrums ≤ 0.2 %
CaCO3 93.6 - 97.1%
Ca 37.4 - 38.9%
MgCO3 1.7 - 2.5 %
SiO3,Al2O3,Fe2O3 1.55 - 2.25%

 

Frakcija

Sieta izmērs

Granulometriskais sastāvs %

Frakcija   0 - 0.4 mm

≤ 1 mm

100

Frakcija 0 - 1.2 mm

> 1.4 0

 

1.25 - 1.4 mm 1 - 3

 

1,0 - 1 ,25 mm 6 - 13

 

0.8 - 1.0 7 - 11

 

0.4 - 0.8 15 - 25

 

≤ 0.4 55 -70

Frakcija 0.4 -1.2 mm

≥ 1.25 mm

1 - 3

 

1.0 - 1.25 mm

14 - 19

 

0.8 - 1.0 mm

20 - 25

 

0.4 - 0.8 mm

46 - 52

 

≤ 0.4 mm

6 - 13

Frakcija 0 - 4.0 mm

≥ 4 mm

0

 

3.0 - 4.0 mm

2 - 5

 

1.0 - 3.0 mm

75 - 79

 

≤ 1 mm

19 - 20

Frakcija 1.0 - 4.0 mm

≥ 4 mm

0

 

3.0 - 4.0 mm

2 - 5

 

2.0 - 3.0 mm

41 - 46

 

1 - 2 mm

49 - 60

 

≤ 1 mm

0 - 1


Dati par nevēlamiem piemaisījumiem:

Piemaisījums    mg/kg                               Pieļaujamā norma, mg/kg
Fluors (F)  0,12 ≤ 350
Arsēns (As) 1,52 ≤ 2,0
Svins (Pb) 5,16 ≤ 20,0
Dzīvsudrabs (Hg) 0,007 ≤ 0,3
Kadmijs (Cd) 0,051  ≤ 10,0

Testēts PVD nosakot, ka polihlordifenili no dioksīniem atšķirīgo PHD (28, 52,101,138,153,180) summa ir mazāka par 15 ng/g, kas nepārsniedz pieļaujamo koncentrāciju

Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais nr.036939 un Barības sastāvdaļas ražošanai piemēroto GMP+ sertifikātu, skat. PDF
 

PDF