Saulkalne S

Dolomīta ieguves un pārstrādes uzņēmums SIA "SAULKALNE S" ir dibināts 1995.gadā un atrodas Saulkalnē, kas jau kopš 20.gadsimta sākumā Latvijā ir pazīstams ar saviem dolomīta ieguves un pārstrādes karjeriem, kā arī ar kaļķu ražotnēm.
Saglabājot labākās būvmateriālu ražošanas tradīcijas, SAULKALNE S savas darbības pirmajos gados ražoja būvkaļķus un dolomīta šķembas, paralēli meklējot jaunus veidus, kā vērtīgo dolomīta akmeni pārstrādāt Latvijas patērētājiem nepieciešamos produktos.

1997. gadā realizējas viena no idejām un  ražotnē SAULKALNE darbu sāk jauna minerālaizpildītāju ražotne, sasniedzot vislielākos produkta realizācijas apjomus valstī. Ideja par žāvētu un frakcionētu smilšu ražošanu tiek īstenota 1999. gadā atklājot kvarca smilšu ražotni, un 2001. gadā, uzsākot dolomīta smilšu žāvēšanu, drupināšanu un frakcionēšanu.

Uzņēmums vienmēr rūpējas par produkcijas kvalitātes atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem, tādēļ 2004. gadā par prioritāti tiek izvirzīta dolomīta šķembu ražošanas standartu uzlabošana. Rezultātā 2005. gadā tiek atklāta mūsdienīga un moderna šķembu ražotne dolomīta ieguves vietā karjerā KRANCIEMS. Tajā ražo augstas kvalitātes Eiropas Savienības standartiem atbilstošas dolomīta šķembas.

Attīstot ideju par šķembu ražošanas paplašināšanu, 2006. gadā uzņēmums uzsāk šķembu ieguvi un ražošanu karjerā RĪTUPES Kārsavas novadā, radot iespēju piedāvāt augstas kvalitātes dolomīta šķembas arī Latgales reģionam, tiek dibināts SAULKALNE S grupas uzņēmums SIA SALENIEKU DOLOMĪTS.

2011.gadā SIA SAULKALNE S uzsāk smilšu ieguvi ražotnē  GRĪNVALDI Mālpils novadā, papildinot produktu klāstu ar mazgātām smiltīm un grants šķembām.

2019. gada sākumā SIA Saulkalne S uzsākusi kvarca smilšu ieguvi ražotnē KVARCS Priekuļu novadā, papildinot produktu klāstu ar mazgātām, frakcionētām kvarca smiltīm.

SAULKALNE S vienmēr atbalsta labas idejas un to realizāciju. Šajā ideju radīšanas procesā pateicamies saviem klientiem - sadarbības partneriem, jo tieši vajadzības un vēlmes nosaka gan mūsdienīgu produktu ražošanu, gan augstas kvalitātes standartus.