FILTRS

Dolomīta milti

Izmanto visu augšņu kaļķošanai to pH līmeņa paaugstināšanai; mežu, ezeru un ūdens sateces baseinu kaļķošanai; augsnes auglības uzlabošanai. Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls.
Dolomīta milti nesatur aktīvos CaO un MgO, tāpēc augsnē var iestrādāt jebkurā gadalaikā, bet īpaši efektīvi rudenī vai agrā pavasarī.

Dolomīta milti fasēti 25 kg maisos, uz paletes 56 maisi. Minimālais fasētu dolomīta miltu pārdošanas apjoms – 1 palete. Vaļējus dolomīta miltus var iekraut lielmaisos.

Dolomīta milti

Iespejama piegāde.
Piedāvājam ražotnē Saulkalne.

Tehniskie parametri  

Neitralizēšanas spēja izteikta kā

kalcija karbonāta(CaCO3) ekvivalents

96.0%
Ca 20.3%
Mg 10.9%
Mitruma saturs ≤0.2%
Granulometriskais sastāvs - par 1mm mazāku daļiņu saturs 99.8%

 

 

 

 

Ieteicamās devas
 
Ļoti skābai augsnei (pH<4.5) 0.6 -0.7 kg/m2
Vidēji skābai augsnei (pH 4.5 -5) 0.4 -0.6 kg/m2
Vāji skābai augsnei (pH 5.1-55) 0.2 -0.4 kg/m2
Ogu krūmiem 0.5 – 0.7 kg
Augļu kokiem 2 - 4 kg
Kūdras maisījumu sagatavošanai 10 -12 kg/m3

Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība Nr. F0.04-0977-13 skat. PDF

Tirdzniecība:
Artis Putenis
T.+371 20277187
artis.putenis@saulkalne.lv   

Pasūtījumu pieņemšana:
piegade@saulkalne.lv

 

PDF