FILTRS

Kaļķakmens milti

Kaļķakmens milti ir dabīgi, videi draudzīgi materiāli, ko izmanto visu augšņu kaļķošanai to pH līmeņa paaugstināšanai; mežu, ezeru un ūdens sateces baseinu kaļķošanai; augsnes auglības nodrošināšanai ar svarīgākajiem augu barības elementiem (īpaši kultūrām, kam nav nepieciešams magnijs). Kaļķakmens milti ir lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls.

Kaļķakmens milti nesatur aktīvos CaO un MgO, tāpēc augsnē var iestrādāt jebkurā gadalaikā, bet īpaši efektīvi rudenī vai agrā pavasarī.

Kaļķakmens milti fasēti papīra maisos pa 25 kg, uz paletes 56 maisi. Minimālais fasētu kaļķakmens miltu pārdošanas apjoms ir 1 palete.

Vaļējus kaļķakmens miltus var iekraut lielmaisos.

Iespējama piegāde. Nefasētus kaļķakmens miltus piegādājam ar autocisternām.
Piedāvājam  ražotnē Saulkalne.

Tehniskie parametri  
Neitralizēšanas spēja izteikta kā kalcija  
karbonāta ( CaCO3 ) ekvivalents 
    98.1 %
Ca     38.4%
Mg     0.5 %
Mitruma saturs     0.2 %
Granulometriskais sastāvs -
par 1mm mazāku daļiņu saturs
    100 %
Ieteicamās devas  
Ļoti skābai augsnei (pH<4.5) 0.6 -0.7 kg/m2
Vidēji skābai augsnei (pH 4.5 -5) 0.4 -0.6 kg/m2
Vāji skābai augsnei (pH 5.1-5.5) 0.2 -0.4 kg/m2
Ogu krūmiem 0.5 – 0.7 kg
Augļu kokiem 2 - 4 kg
Kūdras maisījumu sagatavošanai 10 -12 kg/m3

Mēslošanas līdzekļa apliecība Nr.F0.02-0537-08 skat. PDF

Tirdzniecība:
Artis Putenis
T.+371 20277187
artis.putenis@saulkalne.lv   

Pasūtījumu pieņemšana:
piegade@saulkalne.lv

 

PDF