FILTRS

Smiltis - Cirma, Ludzas novads

SIA SALENIEKU DOLOMĪTS   ražotnē CIRMA  piedāvā :

- mazgātas smiltis , fr. 0-2 mm, fr. 0-4 mm
Atbilst: EN  12620 , Minerālmateriāli betonam

- mazgātas drupinātas smiltis, fr. 0-4 mm
Atbilst:
EN 13043 , Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādes ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem
EN 13242 , Minerālmateri;ali nesaistītajiem un hidrauliski saistītiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām

- nesijātas smiltis

Iespējama piegāde.

Tirdzniecība
Toms Kravalis
T.+371 27802690
toms.kravalis@saleniekudolomits.lv